CODOVEDA

ÚTERÝ nebo STŘEDA 14.00 – 15.30  / Tuesday or Wednesday 14.00 – 15.30

vedoucí kurzu: Monika Kočendová

Tento výtvarný kroužek je určen pro děti od čtyř let a mladší školní děti. Základem je kresba a malba, ale děti se zde hravě učí používat i různé další výtvarné techniky. Každý kroužek je zaměřen na určité téma a způsob provedení. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji vlastních představ a fantasie. Individuální přístup zajišťuje nejen malá kapacita prostoru, ale především vedoucí kroužku s mnohaletou praxí.

This art course is designed for younger children – from four years old to early school grades. Drawing and painting form the core of the course but children will also be playfully introduced to other techniques. Each lesson targets a specific topic. The development of individual imagination receives special attention. The friendly environment of the studio, and above all a teacher with many years of experience provide an individual approach.

Cena za pololetí : 2.900 Kč
Pro sourozence je sleva 200 na každého.

Pro děti, nebo jejich rodiče a prarodiče navštěvující v našem ateliéru i jiné kurzy, je sleva 200kč na každý kurz.

První lekce je zdarma a může být pouze zkušební.