KURZY KRESBY A MALBY PRO VEŘEJNOST/ PUBLIC COURSES IN DRAWING AND PAINTING

ÚTERÝ/ Tuesday     18.00 – 20.00  nebo   STŘEDA/ Wednesday 18.00 – 20.00
                            
 
Vedoucí kurzů / Courses are taught by :  Monika Kočendová a MgA. Aňa Šebelková

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, dospělé a seniory. Probíhají v podvečerních hodinách. Dejvický ateliér je místem, kde si v příjemném prostředí můžete vyzkoušet rozmanité techniky a prostřednictvým výtvarného umění pěstovat svůj osobní rozvoj a inspiraci. Kurz je jakýmsi průřezem napříč výtvarnými médii jako jsou - tužka, uhel, pastel, akvarel, olejomalba a mnohé další. Intimita prostoru i osobnosti lektorů zajišťují individuální přístup ke každému studentovi.


This course is designed for students (high school and above), adults, and senior citizens. Lessons take place in the mornings and evenings. In the friendly environment of the studio students will be able to try various artistic techniques and cultivate their personal development and inspiration. Course will cover the use of different creative tools, such as pencil, crayon/ charcoal, pastel, water colour, oil paint and more. Each student receives individual attention.

Potřeby : Zpočátku žádné, později podle vlastních potřeb po dohodě s vedoucí kurzu.
 

Cena/ Price : 1 hodina (60.min.)  150 Kč / 150 crowns per hour

Lekce jsou dvouhodinové.

10 lekcí  2.800 Kč / 10 lessons per 2.800 crowns

1 lekce - 300 Kč  (lekci je možné zakoupit i jednotlivě) / 1 lesson per 300 crowns ( single lessons can be bought separately)

Do kurzů je možné se přihlásit kdykoli během roku / You can come anytime during the year

PRVNÍ  ZKUŠEBNÍ  LEKCE  ZDARMA / THE FIRST LESSON FOR FREE

Je možné zakoupit jako dárkový kupón.