VÍKENDOVÉ DÍLNY / WEEKEND WORKSHOP

DÍLNY PROBĚHNOU 3. a 4. LISTOPADU

                                         15. a 16. PROSINCE

ZAČÁTKEM ŘÍJNA UPŘESNÍM TÉMATA.

TĚŠÍM SE NA SHLENANOU... M.