VŠEDOVEDA

ÚTERÝ nebo STŘEDA 16.00 – 17.30 / Tuesday or Wednesday 16.00 – 17.30

vedoucí kurzu / Course is taught by : Monika Kočendová

Tento výtvarný kroužek je určen pro starší školní děti. Je zaměřen více na kresbu a malbu podle reálií, ale vracíme se i do světa fantasie Codovedy. Pracujeme s různými výtvarnými technikami za stolem i na stojanech a když počasí dovolí také v blízkém plenéru.

This art course is designed for older school children. The course targets the drawing and painting of specific real objects but imagination and abstract art are also part of the course. Various art techniques will be explored. We will work at tables, in front of easels and in the near surroundings (weather permitting).

Cena za pololetí : 2.900 Kč            

Pro sourozence je sleva 200 Kč na každého.

Pro děti, nebo jejich rodiče a prarodiče navštěvující v našem ateliéru i jiné kurzy, je sleva 200kč na každý kurz.

První lekce je zdarma a může být pouze zkušební.