VÝDRAK

ČTVRTEK 14.00 – 15.30 a 15.30 - 17.00 / Thursday 14.00 – 15.30, 15.30 - 17.00

vedoucí kurzu: Moni (Aňa, Hedvika)

Tento výtvarně dramatický kroužek se zaměřuje především na pohybová, hlasová a pantomimická cvičení. Také ale kreslíme, děláme si loutky, kulisy nebo masky. Podle toho, co budeme potřebovat na různá vystoupení.

This art and drama course is designed for younger school children. The course targets primarily drama education, movement exercise, voice practice and pantomime. During the whole course children will also draw, create performance props, posters, etc.

Cena za pololetí : 2.900 Kč            

Pro sourozence je sleva 200 Kč.

První lekce je zdarma a může být pouze zkušební.