Výtvarné kurzy pro děti od čtyř let i pro dospělé. Různé lekce jsou určeny jak pro úplné začátečníky, zdánlivě nenadané, tak pro zdatné výtvarníky, kteří mají chuť vyzkoušet si něco nového v příjemném prostředí našeho atelieru. Základem kurzů je kresba a malba, ale také nejrůznější jiné výtvarné techniky. Lekce vedou Monika Kočendová (Moni) a MgA. Aneta Šebelková (Aňa) a asistentka Hedvika Kočendová   /viz. profily-lektorů/ Externě s námi také spolupracuje Alenka Brožová a Inka Jarmichová.

Pro dospělé :

KRESBA, MALBA a jiné techniky - Moni (Aňa)

Pro děti :

CODOVEDA - Výtvarný kroužek pro děti od čtyř let a mladší školní děti - Moni (Aňa, Hedvika, Inka)

VŠEDOVEDA - Výtvarný kroužek pro starší školní děti  - Moni (Aňa, Hedvika, Inka)

VÝDRAK - Výtvarně dramatický kroužek - Moni (Aňa, Hedvika)

 

DEJVICKÝ ATELIER is an art studio offering:
Art courses for children from four years, adults and seniors. Various courses range from those for complete beginners up to courses for advanced students who would like to try something new in a nice and friendly environment of the studio. Drawing and painting form the core of the courses but students will also be introduced to other techniques. Courses are taught by Monika Kočendová (Moni) and Aneta Šebelková (Aňa)

For adults :

PUBLIC COURSES IN DRAWING AND PAINTING - Moni (Aňa)

For children :

CODOVEDA – an art course for younger children – from four years old to early school grades - Moni, (Aňa, Hedvika, Inka)

VŠEDOVEDA – an art course for older school children - Moni, (Aňa, Hedvika, Inka)

VÝDRAK – an art and drama course for younger school children - Moni, (Aňa, Hedvika)