PROFILY LEKTORŮ/ TEACHERS‘ PROFILES

MONIKA  KOČENDOVÁ (nar. 1966 v Praze 6)

 

V roce 1984 jsem absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor užitá malba. Pak jsem pracovala čtyři roky v kresleném filmu pro Československou televizi. Během této doby jsem se zároveň začala věnovat tvorbě keramické plastiky v celoplošně glazovaném střepu. Od 1989 jsem výtvarnice na volné noze. Mnoho let jsem také vedla výtvarné kroužky ve Škole Hrou (současná Duhovka).

 

I graduated from the School of Applied Arts in Prague in 1984. I initially worked in television cartoon production and later established a successful ceramics studio that I have run for more than twenty years. Concurrently, using different techniques, I have been drawing and painting a variety of subjects. I am a free-lance artist since 1989. For many years I taught art courses in Skola Hrou (currently Duhovka).


 

 

Z výtvarně – dramatického kroužku, který jsem v roce 2008 otevřela, vznikl dětský divadelní soubor „ Malá Éra“.

S ním jsme sehráli několik divadelních představení .


I started an art and drama course in 2008 that transformed itself into a children’s theater group „ Malá Éra“.

A number of performances were staged since then.

 

NEPOVINNÉ ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

TŘI VLÁDKYNĚ

 

V současné době se věnuji především vlastní tvorbě (www.moni-art.net) a práci s dětmi i dospělými.

 

I do my own art work (www.moni-art.net) and I teach art courses for children and adults.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MgA. ANETA ŠEBELKOVÁ (nar. 1988 v Praze)


Studovala ateliér grafiky a kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studií uskutečnila semestralní stáž v ateliéru fotografie na Akademii Bukurešť v Rumunsku. Svou tvorbu představila na skupinových výstavách TRASY VLASŮ (atelier Alain Le Bras, 2014, Nantes), BYT ČI NEBYT (galerie GAVU, 2014, Praha), VIDĚNI ( galerie K4, 2014, Praha), ŽLUTÉ HŘISTĚ (galerie AMU, 2013, Praha) nebo na výtvarném sympoziu v Bavorských lesích v Německu ( 2009).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEDVIKA  KOČENDOVÁ (nar.1998 v Praze)

asistentka
Studentka Keplerova Gymnázia v Praze