PROFILY LEKTORŮ/ TEACHERS‘ PROFILES

MONIKA  KOČENDOVÁ (nar. 1966 v Praze 6)

 

V roce 1984 jsem absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor užitá malba. Pak jsem pracovala čtyři roky v kresleném filmu pro Československou televizi. Během této doby jsem se zároveň začala věnovat tvorbě keramické plastiky v celoplošně glazovaném střepu. Od 1989 jsem výtvarnice na volné noze. 

V současné době se věnuji především vlastní tvorbě (www.moni-art.net).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MgA. AŇA JAKŠ (nar. 1988 v Praze) 


Studovala ateliér grafiky a kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studií uskutečnila semestralní stáž v ateliéru fotografie na Akademii Bukurešť v Rumunsku. Svou tvorbu představila na skupinových výstavách TRASY VLASŮ (atelier Alain Le Bras, 2014, Nantes), BYT ČI NEBYT (galerie GAVU, 2014, Praha), VIDĚNI ( galerie K4, 2014, Praha), ŽLUTÉ HŘISTĚ (galerie AMU, 2013, Praha) nebo na výtvarném sympoziu v Bavorských lesích v Německu ( 2009).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEDVIKA  KOČENDOVÁ (nar.1998 v Praze)

asistentka
Studentka IES na Karlově universitě v Praze